POSTER SUNUMLAR
Poster Bildiri Sunum Kuralları
  • Poster tek parça olarak 70 cm eninde ve 100 cm boyunda (dikey) hazırlanmalıdır.
  • Posterde poster numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
  • Posteri sunacak olan yazarın adı altı çizilerek belirtilmelidir.
  • Poster sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilecektir.
  • Posterler kongre düzenleme kurulu tarafından belirlenen stant alanında sergilenecektir.
  • Tüm posterler 20 - 23 Ekim tarihleri arasında asılı kalacaktır. Posterler için 20 Ekim saat 12:45 - 13:45 ve 22 Ekim saat 12:30 - 13:30 arasında poster tartışma süresi ayrılmıştır. Poster sahipleri bu süreler içinde posterlerinin başında olmalıdır.
Poster Sunum Programı
Poster Tartışması 20.10.2022, Perşembe – 12:15-13:45
Başkanlar: Prof. Dr. Tamer Demiralp, Doç. Dr. Devrim Öz Arslan, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ergen, Dr. Öğr. Üyesi Bernis Sütçübaşı, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Küçük, Dr. Öğr. Üyesi Ani Kıçik

P-01

Hangi yüz beni temsil ediyor? Bir yüz nakli hastasının önceki ve şimdiki yüzüne verdiği nöral tepkiler

Evrim Gülbetekin

P-02

Sahne algısı sürecinde beyin fonksiyonel bağlantısallıklarının incelenmesi

Ulaş Ay

P-03

fNIRS ile fizyolojik görevler sırasında nörovasküler reaktivitenin değerlendirilmesi

Emre Yorgancıgil

P-04

İşitsel modalitede farklı duygu içeriklerinin zaman algısına etkisinin incelenmesi

Ayşe Esra Karakaya

P-05

Dürtüsel satın alma eğilimi ile kişilik özellikleri, duygulanım ve bilişsel özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi

Selin Yılmaz

P-06

Menstrüel Döngünün Farklı Evrelerinde Zihin Kuramı Becerilerinin Karşılaştırılması

Özge Yılmaz

P-07

Ses lokalizasyonu becerisinin FPS oyuncu performanslarına etkisi

Yunus Emre Balcı

P-08

Duygu içerikli çalışma belleği görevi sırasındaki beyin hemodinamik yanıtlarının anksiyete puanıyla ilişkisi

Özge Keleş

P-09

Sülfit toksisitesi ile depresyon düzeyi arasındaki ilişkinin davranış deneyleri ile belirlenmesi

Mustafa Munzuroğlu

P-10

İkincil İlerleyen multipl sklerozda fonolojik çalışma belleğinin değerlendirilmesi

Melis Buse Altun

P-11

Farelerde koşullu çevre itinmesi öğrenimini takiben hipokampüste c-Fos ekspresyonu

Çınar Furkan İlhan

P-12

GABAerjik veya kolinerjik ventral pallidal lezyonların duygulanımsal bilişsel süreçlere etkileri

Cem Sevinç

P-13

Ketaminin terapötik etkilerinin davranışsal çaresizlik ve anksiyete modellerinde sınanması

Dilan Gökalp

P-15

Otizm spektrum bozukluğu oluşturulan kemirgen modellerinde kullanılabilecek davranış deneyleri

Meltem Bahcelioğlu

P-16

Valproik asitle indüklenen sıçan otizm modelinde nörogelişimsel parametrelerin değerlendirilmesi

Kübra Karadağ

P-17

Farelerde morfine bağımlılık gelişmesinde oksotremorinin ve amitriptilinin etkilerinin araştırılması

Evrim Zeren Birer

P-18

Diyetin farede TMNLepR nöronlarındaki elektriksel ve davranışsal etkilerinin araştırılması

Zehra Yağmur Erol

P-19

Algısal belirginliğin zebra balığının reotaksi sırasındaki hedef takibi performansına etkilerinin incelenmesi

Şevval İzel Solmaz

P-20

Zebra balıklarının reotaksi esnasında hareket mekanizmalarının derin öğrenme kullanımıyla analizi

Deniz Eren Bozkurt

P-21

Zayıf elektrik balıklarında derin öğrenme kullanımıyla anal yüzgeç ve düğüm noktası takibi

Mustafa Doğukaan Elikuru

P-22

Zayıf elektrik balıklarında sığınak takibi esnasında çoklu duyusal entegrasyonun modellenmesi

Fatmagül İbişoğlu

P-23

Algısal belirginliğin zayıf elektrik balıklarının sığınak takibi davranışına etkileri

Ceren Şule Mardin

P-24

Akıntı hızının zayıf elektrik balıklarındaki aktif algılama hareketlerine etkilerinin incelenmesi

Emin Yusuf Aydın

P-25

Traneksamik asitin GABA aracılı hiperaljezik etkisi

Uğur Aykın

P-26

Bilgisayar imlecinin kontrolünü sağlayan yeni bir kemirgen görsel-motor yetenek öğrenme paradigması

Bihter Özhan

P-27

Yapay sinir ağları ile sağ ve sol el motor hayali EEG sinyallerinin kortikal seviyede sınıflandırılması

Mustafa Yazıcı

P-28

Alzheimer ve Parkinson hastalığında klaustrumun fonksiyonel bağlantısallığındaki değişimler: dinlenim durumu fMRG çalışması

Bernis Sütçübaşı

P-29

Migrende görsel uyarılma ile EEG'de 6-9 Hz bandında artmış koherans

Kübra Canbaloğlu

P-30

Alzheimer sürekliliğinde talamik çekirdeklerin hacimsel değişimleri

Emre Hari

P-31

Derin öğrenme yöntemleriyle GBM hastalarının yapısal beyin MRG segmentasyonu

Batuhan Sözer

 

Poster Tartışması 22.10.2022, Cumartesi – 12:00-13:30
Başkanlar: Prof. Dr. Mehmet Kaya, Prof. Dr. Duygu Gezen Ak, Doç. Dr. Erkan Kiriş, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Keskin Ergen, Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayram, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Ulaşoğlu

P-32

Graf sinyal işleme kullanılarak elektroensefalografi duygu verilerinin sınıflandırılması

Sevde Büşra Bayrak

P-33

Derin öğrenme yöntemi ile diskalkuli sınıflaması ve ilgili anatomik bölgelerin tespit edilmesi

Batuhan Sözer

P-34

Sinirsel işaretleri kaydetmek için yüksek esnekliğe sahip mikroelektrotların mikroüretimi ve implantasyonu

Halise Erten

P-35

Parkinson hastalığında fonksiyonel bağlantısallık ağlarının makine öğrenimi ile incelenmesi

Can Soylu

P-36

TDP-43 aşırı ekspresyonunun motor korteksteki nöronal morfoloji ve sinaptik terminal aktivasyonu üzerindeki etkileri

Elif Polat Çorumlu

P-37

Anjiyotensin-III’ün kan-beyin bariyeri bütünlüğüne etkisi

Ecem Ayvaz

P-38

Rapamisinin memeli hedefi (mTOR) protein kompleksindeki bir mutasyon, yaşlı zebra balıklarının {Danio rerio} beynindeki otofajiyi arttırır ve proinflamatuar ilaç bakır sülfattan etkilenmez

Serena Sevdiye Aktürk

P-39

Minosiklin’in ventilasyonun hipoksiye aklimatizasyonuna etkisinin sıçan nts bölgesinde araştırılması

Hatice Tanrıverdi

P-40

H2O2 Toksisitesi yapılan nöronal hücre kültüründe vaccinium macrocarpon'un etkisinin incelenmesi

Fatma Yeşilyurt

P-42

Alzheimer hastalığı patofizyolojisinde toxoplasma gondii enfeksiyonun rolünün araştırılması

Serhat Gökdaş

P-43

HEK293T kültüründe α-sinüklein aşırı ekspresyonunun JUN, RELA, HMGA1, TP53 ve SMAD3 mRNA ekspresyon seviyeleri üzerine etkileri

Ebru Keskin

P-44

Amiloid beta 1-42 proteininin transkripsiyon faktörleri üzerine etkisi

Pelin Sordu

P-45

Huntington hastalığı'nın SH-SY5Y hücre modelinde htt siRNA susturması sonrasında miR-122'nin ifade artışı

Nagehan Ersoy Tunalı

P-46

Farklı deneysel epilepsi modellerinde BDNF, NGF ve TRPM8’in sıçan beyin dokularındaki gen ekspresyon seviyeleri

Ayşegül Yıldız

P-47

TRESK kanallarının aktivasyonu migren mediyatörü kalsitonin gen-ilişkili peptidin TRPV1 aracılı salımını inhibe ediyor.

Erkan Kılınç

P-48

Travmatik beyin hasarı sonrası dönemde nöroinflamatuar mediatörlerin etkileri

Kaan Erbakan

P-49

Mekanik hasarın aksonal taşımaya etkisi ve aksonal hasar sinyal mekanizmaları

Elçin Yenidünya Konuk

P-50

Ependimal kök hücre kültür süresinin uzatılması ile daha fazla sayıda hücre eldesi

Emine Omer Oglou

P-51

Sinaptik plastisitedeki epigenetik yansımaların hafıza ve öğrenmede fonksiyonu olduğunu biliyor muydunuz?

Oya İnceoğlu Tatar

P-52

RFC1’in perivasküler makrofaj ve insan beyin endotel hücre kültürlerinde incelenmesi

Dilan Bozanoglu

P-53

Eskuletinin farklı epilepsi sıçan modellerinde epileptiform aktivite, nöbetler, nöroinflamasyon ve hafıza üzerine terapötik etkileri

Erkan Kılınç

P-54

Status epileptikusta midazolamın antiepileptik ilaçlarla etkileşiminin davranışlara etkisi

Cumaali Demirtaş

P-55

Ratlarda pentilentetrazol ile indüklenen epilepsi modelinde cloxyquinin antiepileptik etkileri

Didem Ayhan

P-56

Ketamin ile indüklenen şizofreni modelinde TRPV1 kanal aktivatörü kapsaisinin yeni obje tanıma ve Y labirent testinde etkisi

Ferruh Karamangil

P-57

TRPV1 kanalları, farelerde ketaminle indüklenen psikoz modelinde rol oynamaktadır.

Ferruh Karamangil

P-58

Parkinsoniyen görsel halüsinasyonların bilişsel işlevler ile ilişkisi

Zeynep Yıldız

P-59

Parkinson hastalığı demansı ile Akkermansia arasındaki ilişkinin incelenmesi

Muzaffer Arıkan

P-60

Tıp fakültesi öğrencileri migreni tanıyor mu?

Yaren Nisa Genç

P-61

Şiddet olaylarının ayırımının kayıp halkası sinirbilim:
Radikalleşme ve terörizm olgularının sinirbilim perspektifinden incelenmesi

Tugay Keçeci

P-62

Çek elini beynimden! Nöroteknolojideki güncel gelişmeler ve nöroetik konular

Tugay Keçeci