GÜNLÜK PROGRAM
KURS YERİ D blok 1 nolu sınıf D blok 2 nolu sınıf D blok 3 nolu sınıf Diseksiyon laboratuvarı
(A blok -1)
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi
09:30 - 13:00 KURS 1
Sinirbilimde Mikroskopi- Histokimya, İmmünhistokimya ve Elektron Mikroskobik Düzeyde İnceleme       
KURS 2
MATLAB’e Giriş                 
KURS 3
Nörolojik Hastalıklarda Genom Analizleri           
KURS 5
Merkezi Sinir Sistemi Klinik Anatomisi: Kadavra, Maket ve Üç Boyutlu Yöntemle Yaklaşım sda           
KURS 7
SPM Kursu: Temel İMRG ve Etkin Bağlantısallık Analizleri             
KURS 8
Dinlenim Durumu ve Göreve Bağlı Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemede CONN Yazılımı ile Fonksiyonel Bağlantısallık Analizleri            
KURS 9
Manyetik Rezonans Görüntülemede FreeSurfer Yazılımı ile İleri Morfometrik Analizler 
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
KURS YERİ D blok 1 nolu sınıf D blok 2 nolu sınıf D blok 3 nolu sınıf DEHAM
(A blok -1)
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi  
14:00 - 17:30 KURS 1
Sinirbilimde Mikroskopi- Histokimya, İmmünhistokimya ve Elektron Mikroskobik Düzeyde İnceleme       
KURS 2
MATLAB’e Giriş                 
KURS 4
Biyolojik Verilerle Makine Öğrenmesi Uygulamaları        
KURS 6
Farede Beyin Tümörü Oluşturulması ve In-vivo Görüntüleme ile Takibi          
KURS 7
SPM Kursu: Temel İMRG ve Etkin Bağlantısallık Analizleri             
KURS 8
Dinlenim Durumu ve Göreve Bağlı Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemede CONN Yazılımı ile Fonksiyonel Bağlantısallık Analizleri            
 
  SALON A SALON B SALON C
09.00-09.30 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Güldal Süyen
Prof. Dr. Özlem Akman
   
09.30-11.00 Panel: Sosyal Kognisyon ve Moralitenin Nöral Temelleri: Nöropsikoloji, Nörogörüntüleme ve Noninvazif Beyin Uyarımı Çalışmalarından Neler Öğrendik?
Moderatör: Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede
Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit
Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım
Panel: Parkinson’da Gözlemlenen Semptomların Derin Beyin Stimulasyonu ve İlaçlı Tedavi Girişimleri Sonrasında Karşılaştırmalı ve Hesaplamalı Olarak Değerlendirilmesi
Moderatör: Doç. Dr. Didem Gökçay
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Didem Gökçay
Doç. Dr. Yusuf Özgür Çakmak
Doç. Dr. Atilla Yılmaz
Mini Sempozyum: Fonksiyonel Yakın Kızılaltı Spektroskopisi (fNIRS) Tekniğinin Bilişsel ve Klinik Sinirbilim Araştırmalarında Potansiyeli: Ne yapabiliyoruz ne yapamıyoruz?
Moderatör: Prof. Dr. Ata Akın
Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Aykut Eken
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Onur Keleş
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Burcu Erdoğan
Dr. Emre Yorgancıgil
11.00-11.15 Kahve Arası
11.15-12.15 Açılış Konferansı
Regulation of Cerebral Blood Flow by Capillary Pericytes in Alzheimer’s Disease, Covid-19 and Hyperoxia
Prof. Dr. David Atwell
   
12:15–13:45 Öğlen Yemeği - Poster Tartışma
13.45-14.45 Konferans
Mikrodolaşım: Nöroprotektif Tedavinin Yeni Hedefi
Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan
Konferans
Karar Verme ve Zaman Algısının Davranışsal ve Sinirsel Temellerinin Karşılaştırmalı Araştırılması
Prof. Dr. Fuat Balcı
 
14.45-15.00 Ara
15.00-16.30 Panel: Nörolojik Hastalıkların Moleküler Mekanizmasının Araştırılmasında In-Vitro ve In-Vivo Hastalık Modelleri
Moderatör: Prof. Dr. Selma Yılmazer
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Emre Yakşi
Prof. Dr. Gizem Dönmez Yalçın
Dr. Öğr. Üyesi Merve Alaylıoğlu
Dr. İrem Atasoy
Panel: Trajectories of Cognitive Aging and Their Neuropathological Basis
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seçkin
Konuşmacılar:
Assoc. Prof. Dr. Hande Özdinler
Doç. Dr. Ayça Erşen Danyeli
Assist Prof. Tamar Gefen
Dr. Daniel T. Ohm
Panel: Predictive Coding in The Brain - Perception as Hypothesis Testing?
Moderatör: Prof. Dr. Tamer Demiralp
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Güven Güzeldere
Prof. Dr. Anil Seth
Dr. Romain Brette
16.30-17.00 Kahve Arası
17.00-18.00 Konferans
What Happened to the 'Mental' in 'Mental' Disorders
Prof. Dr. Joseph E. Ledoux
   
  SALON A SALON B SALON C
09.00-10.30 Panel: Sağlıkta ve Hastalıkta Beyinde Mikrodolaşım
Moderatör: Prof. Dr. Turgay Dalkara
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir
Dr. Şefik Evren Erdener
Mini Sempozyum: Kognitif/Duygusal Süreçlerde Beyin Osilasyonları Kuramı, Tarihçesi, Önemi ve Nöromodülasyon
Moderatör: Prof. Dr. Canan Başar-Eroğlu, Prof. Dr. Görsev Yener
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Canan Başar-Eroğlu
Prof. Dr. Bahar Güntekin
Dr. Tuba Aktürk
Dr. Deniz Yerlikaya
Panel: Cezalandırmanın Sosyal ve Biyolojik Temelleri
Moderatör: Prof. Dr. Ozan Erözden
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ozan Erözden
Doç. Dr. Güçlü Akyürek
Dr. Öğr. Ü. Tuna Çakar
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-12.00 Konferans
Öncel Bilgi ve Bağlam Görsel Algıyı Nasıl Şekillendirir?
Prof. Dr. Hüseyin Boyacı
   
12.00-13.00 Öğlen Arası
13.00-13.30
Uydu Sempozyum
Neuroimaging Techniques with eego systems
Dr. Fabio Barollo
 
13.30-15.00 Sözel Sunumlar-1 Sözel Sunumlar-2 Sözel Sunumlar-3
15.00-16.30 Panel: Nörodejenerasyonda Gen Düzenleyici Mekanizmalar
Moderatör: Prof. Dr. Erdinç Dursun
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Erdinç Dursun
Prof. Dr. Duygu Gezen Ak
Doç. Dr. Kemal Uğur Tüfekçi
Doç. Dr. Erkan Kiriş
Mini Sempozyum: Advances in Translational Epilepsy Therapy Discovery
Moderatör: Prof. Dr. Özlem Akman
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Aristea Galanopoulou
Prof. Dr. Stéphane Auvin
Prof. Dr. David Henshall
Panel: Disleksi Belirteçlerinin Anlaşılmasında Süreç-dışı ve Süreç-içi Değerlendirmelerin Rolü
Moderatör: Prof. Dr. Özgür Aydın
Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Sema Acar Ünalgan
Öğr. Gör. Dr. Hazal Artuvan
Dr. Öğr. Üyesi Esmehan Özer
Öğr. Gör. Dr. R. Duygu Temeltürk
16.30-17.00 Kahve Arası
17.00-18.00 Konferans
Brain Machine Interfaces: From Basic Science to Neuroprostheses and Neurological Recovery
Prof. Dr. Miguel A.L. Nicolelis
   
18.00-19.00 Konferans
Sinir Biliminde Yarım Asır: Anılarla Yapabildiklerim ve Yapamadıklarım
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus
   
  SALON A SALON B SALON C
09.00-10.30 Panel: Neden Hala Epilepsi Olgularının 1/3’ünü Yeterince Tedavi Edemiyoruz?
Moderatör: Prof. Dr. Filiz Onat, Prof. Dr. Betül Baykan
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ebru Altındağ
Prof. Dr. Sibel Uğur İşeri
Doç. Dr. Nihan Çarçak Yılmaz
Panel: Parkinson ve Alzheimer Hastalığında Kognisyon: Örtüşmeler ve Ayrışmalar
Moderatör: Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit
Konuşmacılar:
Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit
Prof. Dr. Esin Öztürk Işık
Uzman Ulaş Ay
Uzman Emre Harı
Panel: Obezite, Kronobiyoloji ve Sirkadyen Ritim Bozuklukları: Multidisipliner Bir Perspektif
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Aliye Tuğba Bahadır
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Serpil Çeçen
Doç. Dr. Belma Haliloğlu
Dr. Öğr. Üyesi Aliye Tuğba Bahadır
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-12.00 Konferans
Body, Brain and Cognition
Prof. Dr. György Buzsaki
   
12.00-13.30 Öğlen Yemeği - Poster Tartışma
13.30-14.30 Konferans
A New View on the Neural Fundaments of Complex Cognition
Prof. Dr. Onur Güntürkün
   
14.30-16.30 Sözel Sunumlar-4 Sözel Sunumlar-5 Sözel Sunumlar-6
16.30-17.00 Kahve Arası
17:00-18:30 Panel: ‘‘Beyaz Tavşan’’ ve ‘‘Gökteki Lucy’’: ‘‘Psychedelic’’ Maddelerin Dönüşü
Moderatör: Prof. Dr. A. Yağız Üresin
Konuşmacılar:
Prof. Dr. A. Yağız Üresin
Prof. Dr. Emine Akalın
Prof. Dr. Bilgin Saydam
Dr. Öğr. Üyesi R. Ebrar Akıncı
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Şen
Panel: Nörolojik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Güncel Deneysel Yaklaşımlar
Moderatör: Doç. Dr. Vuslat Yılmaz
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Erdem Tüzün
Assoc. Prof. Dr. Çağhan Kızıl
Assoc. Prof. Dr. George Tofaris
Panel: Neurobiology of Language
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seçkin
Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seçkin
Assist Prof. Dr. Robert S. Hurley
  SALON A SALON B SALON C
09:00 11:00 Sözel Sunumlar-7 Sözel Sunumlar-8 Sözel Sunumlar-9
11.00-11.30 Kahve Arası
11.30-12.30 Konferans
Dokunma Duyusunda Zamansal Toplama ve Maskeleme
Prof. Dr. Burak Güçlü
   
12.00-13.30 Öğlen Arası
13.30-14.30 Konferans
Pediatrik Beyin Hastalıklarının Genetiği ve Modellenmesi
Doç. Dr. Kaya Bilguvar
Konferans
Bazal Ön Beyin Nöromodülatör Sistemlerinin Amigdaloid Hedefleri
Doç. Dr. Güneş Ünal
 
14.30-16.30 Sözel Sunumlar-10 Sözel Sunumlar-11 Sözel Sunumlar-12
16.30-17.00 Kapanış ve Ödül Töreni