GÜNLÜK PROGRAM
KURS YERİ Acıbadem Üniversitesi – D blok 1 nolu sınıf Acıbadem Üniversitesi – D blok 2 nolu sınıf Acıbadem Üniversitesi – D blok 3 nolu sınıf Acıbadem Üniversitesi – Diseksiyon laboratuvarı
(A blok -1)
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi
09:30 - 13:00 KURS 1
Sinirbilimde Mikroskopi- Histokimya, İmmünhistokimya ve Elektron Mikroskobik Düzeyde İnceleme       
KURS 2
MATLAB’e Giriş                 
KURS 3
Nörolojik Hastalıklarda Genom Analizleri           
KURS 5
Merkezi Sinir Sistemi Klinik Anatomisi: Kadavra, Maket ve Üç Boyutlu Yöntemle Yaklaşım sda           
KURS 7
SPM Kursu: Temel İMRG ve Etkin Bağlantısallık Analizleri             
KURS 8
Dinlenim Durumu ve Göreve Bağlı Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemede CONN Yazılımı ile Fonksiyonel Bağlantısallık Analizleri            
KURS 9
Manyetik Rezonans Görüntülemede FreeSurfer Yazılımı ile İleri Morfometrik Analizler 
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
KURS YERİ Acıbadem Üniversitesi – D blok 1 nolu sınıf Acıbadem Üniversitesi – D blok 2 nolu sınıf Acıbadem Üniversitesi – D blok 3 nolu sınıf Acıbadem Üniversitesi – DEHAM
(A blok -1)
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi  
14:00 - 17:30 KURS 1
Sinirbilimde Mikroskopi- Histokimya, İmmünhistokimya ve Elektron Mikroskobik Düzeyde İnceleme       
KURS 2
MATLAB’e Giriş                 
KURS 4
Biyolojik Verilerle Makine Öğrenmesi Uygulamaları        
KURS 6
Farede Beyin Tümörü Oluşturulması ve In-vivo Görüntüleme ile Takibi          
KURS 7
SPM Kursu: Temel İMRG ve Etkin Bağlantısallık Analizleri             
KURS 8
Dinlenim Durumu ve Göreve Bağlı Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemede CONN Yazılımı ile Fonksiyonel Bağlantısallık Analizleri            
 
  SALON A SALON B SALON C
09:00-09:30 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Güldal Süyen
Prof. Dr. Özlem Akman
   
09:30-11:00 Panel 1: Sosyal Kognisyon ve Moralitenin Nöral Temelleri: Nöropsikoloji, Nörogörüntüleme ve Noninvazif Beyin Uyarımı Çalışmalarından Neler Öğrendik?
Moderatör: Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede
Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit
Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım
Panel 2: Parkinson’da Gözlemlenen Semptomların Derin Beyin Stimulasyonu ve İlaçlı Tedavi Girişimleri Sonrasında Karşılaştırmalı ve Hesaplamalı Olarak Değerlendirilmesi
Moderatör: Doç. Dr. Didem Gökçay
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Didem Gökçay
Doç. Dr. Yusuf Özgür Çakmak
Doç. Dr. Atilla Yılmaz
Mini Sempozyum 1: Fonksiyonel Yakın Kızılaltı Spektroskopisi (fNIRS) Tekniğinin Bilişsel ve Klinik Sinirbilim Araştırmalarında Potansiyeli: Ne Yapabiliyoruz Ne Yapamıyoruz?
Moderatör: Prof. Dr. Ata Akın
Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Aykut Eken
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Onur Keleş
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Burcu Erdoğan
Dr. Emre Yorgancıgil
11:00-11:15 Kahve Arası
11:15-12:15 Konferans 1
Başkan: Prof. Dr. Özlem Akman
Regulation of Cerebral Blood Flow by Capillary Pericytes in Alzheimer’s Disease, Covid-19 and Hyperoxia
Prof. Dr. David Atwell
   
12:15–13:45 Öğlen Arası
12:45 – 13:45 Poster Tartışma ( P-01 – P-31)

Başkanlar: Prof. Dr. Tamer Demiralp, Doç. Dr. Devrim Öz Arslan, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ergen,
Dr. Öğr. Üyesi Bernis Sütçübaşı, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Küçük, Dr. Öğr. Üyesi Ani Kıçik
13:45-14:45 Konferans 2
Başkan: Prof. Dr. Güldal Süyen
Mikrodolaşım: Nöroprotektif Tedavinin Yeni Hedefi
Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan
Konferans 3
Başkan: Prof. Dr. Metehan Çiçek
Karar Verme ve Zaman Algısının Davranışsal ve Sinirsel Temellerinin Karşılaştırmalı Araştırılması
Prof. Dr. Fuat Balcı
 
14:45-15:00 Ara
15:00-16:30 Panel 3: Nörolojik Hastalıkların Moleküler Mekanizmasının Araştırılmasında In-Vitro ve In-Vivo Hastalık Modelleri
Moderatör: Prof. Dr. Selma Yılmazer
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Emre Yakşi
Prof. Dr. Gizem Dönmez Yalçın
Dr. Öğr. Üyesi Merve Alaylıoğlu
Dr. İrem Atasoy
Panel 4: Trajectories of Cognitive Aging and Their Neuropathological Basis
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seçkin
Konuşmacılar:
Assoc. Prof. Dr. Hande Özdinler
Doç. Dr. Ayça Erşen Danyeli
Assist Prof. Tamar Gefen
Dr. Daniel T. Ohm
Panel 5: Predictive Coding in The Brain - Perception as Hypothesis Testing?
Moderatör: Prof. Dr. Tamer Demiralp
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Güven Güzeldere
Prof. Dr. Anil Seth
Dr. Romain Brette
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:00 Konferans 4
Başkan: Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit
What Happened to the 'Mental' in 'Mental' Disorders
Prof. Dr. Joseph E. Ledoux
   
18:30 Açılış Kokteyli
(Acıbadem Üniversitesi, Cafe APlus Teras)
   
  SALON A SALON B SALON C
09:00-10:30 Panel 6: Sağlıkta ve Hastalıkta Beyinde Mikrodolaşım
Moderatör: Prof. Dr. Turgay Dalkara
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir
Doç. Dr. Şefik Evren Erdener
Mini Sempozyum 2: Kognitif/Duygusal Süreçlerde Beyin Osilasyonları Kuramı, Tarihçesi, Önemi ve Nöromodülasyon
Moderatör: Prof. Dr. Canan Başar-Eroğlu, Prof. Dr. Görsev Yener
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Canan Başar-Eroğlu
Prof. Dr. Bahar Güntekin
Dr. Tuba Aktürk
Dr. Deniz Yerlikaya
Panel 7: Cezalandırmanın Sosyal ve Biyolojik Temelleri
Moderatör: Prof. Dr. Ozan Erözden
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ozan Erözden
Doç. Dr. Güçlü Akyürek
Dr. Öğr. Ü. Tuna Çakar
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 Konferans 5
Başkan: Prof. Dr. Ersin Koylu
Öncel Bilgi ve Bağlam Görsel Algıyı Nasıl Şekillendirir?
Prof. Dr. Hüseyin Boyacı
   
12:00-13:00 Öğlen Arası
13:00-13:30
Uydu Sempozyum
Neuroimaging Techniques with eego systems
Dr. Fabio Barollo
 
13:30-15:00 Sözel Sunumlar 1
Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları
Başkanlar:
Prof. Dr. Bayram Yılmaz,
Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir
(O-01 - O-06)
Sözel Sunumlar 2:
Davranış ve Bilişsel Sinirbilim, Nörogörüntüleme
Başkanlar:  
Prof. Dr. Görsev Yener,
Prof. Dr. Bahar Güntekin
(O-07 - O-12)
Sözel Sunumlar 3:
Moleküler ve Hücresel Sinirbilim
Başkanlar:
Prof. Dr. Uğur Özbek,
Doç. Dr. Kaya Bilgüvar
(O-13 - O-18)
15:00–15:10 Ara
15:10-16:40 Panel 8: Nörodejenerasyonda Gen Düzenleyici Mekanizmalar
Moderatör: Prof. Dr. Erdinç Dursun
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Duygu Gezen Ak
Doç. Dr. Kemal Uğur Tüfekçi
Doç. Dr. Erkan Kiriş
Mini Sempozyum 3: Advances in Translational Epilepsy Therapy Discovery
Moderatör: Prof. Dr. Özlem Akman
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Aristea Galanopoulou
Prof. Dr. Stéphane Auvin
Prof. Dr. David Henshall
Panel 9: Disleksi Belirteçlerinin Anlaşılmasında Süreç-dışı ve Süreç-içi Değerlendirmelerin Rolü
Moderatör: Prof. Dr. Özgür Aydın
Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Sema Acar Ünalgan
Öğr. Gör. Dr. Hazal Artuvan
Dr. Öğr. Üyesi Esmehan Özer
Öğr. Gör. Dr. R. Duygu Temeltürk
16:40-17:00 Kahve Arası
17:00-18:00 Konferans 6
Başkan: Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu
Brain Machine Interfaces: From Basic Science to Neuroprostheses and Neurological Recovery
Prof. Dr. Miguel A.L. Nicolelis
   
18:00-19:00 Konferans 7
Başkan: Prof. Dr. Beki Kan
Sinir Biliminde Yarım Asır: Anılarla Yapabildiklerim ve Yapamadıklarım
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus
   
  SALON A SALON B SALON C
09:00-10:30 Panel 10: Neden Hala Epilepsi Olgularının 1/3’ünü Yeterince Tedavi Edemiyoruz?
Moderatör: Prof. Dr. Filiz Onat, Prof. Dr. Betül Baykan
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ebru Altındağ
Prof. Dr. Sibel Uğur İşeri
Doç. Dr. Nihan Çarçak Yılmaz
Panel 11: Parkinson ve Alzheimer Hastalığında Kognisyon: Örtüşmeler ve Ayrışmalar
Moderatör: Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit
Konuşmacılar:
Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit
Prof. Dr. Esin Öztürk Işık
Uzman Ulaş Ay
Uzman Emre Harı
Panel 12: Obezite, Kronobiyoloji ve Sirkadyen Ritim Bozuklukları: Multidisipliner Bir Perspektif
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Aliye Tuğba Bahadır
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Serpil Çeçen
Doç. Dr. Belma Haliloğlu
Dr. Öğr. Üyesi Aliye Tuğba Bahadır
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 Konferans 8
Başkan: Prof. Dr. Tamer Demiralp
Body, Brain and Cognition
Prof. Dr. György Buzsaki
   
12:00-13:30 Öğlen Yemeği
12:30 – 13:30 Poster Tartışma ( P-32 – P62)

Başkanlar: Prof. Dr. Mehmet Kaya, Prof. Dr. Duygu Gezen Ak, Doç. Dr. Erkan Kiriş,
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Keskin Ergen, Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayram, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Ulaşoğlu
13:30-14:30 Konferans 9
Başkan: Prof. Dr. Canan Başar Eroğlu
A New View on the Neural Fundaments of Complex Cognition
Prof. Dr. Onur Güntürkün
   
14:30–14:40 Ara
14:40-16:40 Sözel Sunumlar 4
Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları
Başkanlar:
Prof. Dr. Nevzat Kahveci,
Prof. Dr. Gizem Dönmez Yalçın
(O-19 - O-26)
Sözel Sunumlar 5
Nörogörüntüleme, Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
Başkanlar:
Doç. Dr. Evrim Gülbetekin,
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Onur Keleş
(O-27 – O-34)
Sözel Sunumlar 6
Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
Başkanlar:
Prof. Dr. Aslı Demirtaş-Tatlıdede,
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Burcu Erdoğan
(O-35 – O-42)
16:40-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 Panel 13: ‘‘Beyaz Tavşan’’ ve ‘‘Gökteki Lucy’’: ‘‘Psychedelic’’ Maddelerin Dönüşü
Moderatör: Prof. Dr. A. Yağız Üresin
Konuşmacılar:
Prof. Dr. A. Yağız Üresin
Prof. Dr. Emine Akalın
Prof. Dr. Bilgin Saydam
Dr. Öğr. Üyesi R. Ebrar Akıncı
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Şen
Panel 14: Nörolojik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Güncel Deneysel Yaklaşımlar
Moderatör: Doç. Dr. Vuslat Yılmaz
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Erdem Tüzün
Assoc. Prof. Dr. Çağhan Kızıl
Assoc. Prof. Dr. George Tofaris
Panel 15: Neurobiology of Language
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seçkin
Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seçkin
Assist Prof. Dr. Robert S. Hurley
Koray Tarhan
  SALON A SALON B SALON C
09:00-11:00 Sözel Sunumlar 7
Moleküler ve Hücresel Sinirbilim
Başkanlar:
Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı,
Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay
(O-43 – O-50)
Sözel Sunumlar 8
Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları
Başkanlar:
Doç. Dr. Ayça Erşen Danyeli,
Doç. Dr. Nurcan Orhan
(O-51 – O-58)
Sözel Sunumlar 9
Nöral Ağlar ve Hesaplamalı Sinirbilim, Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
Başkanlar:
Doç. Dr. Tolga Esat Özkurt,
Dr. Öğr. Üyesi Aykut Eken
(O-59 – O-66)
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:30 Konferans 10
Başkan: Prof. Dr. Neslihan Serap Şengör
Dokunma Duyusunda Zamansal Toplama ve Maskeleme
Prof. Dr. Burak Güçlü
   
12:30-13:30 Öğlen Arası
13:30-14:30 Konferans 11
Başkan: Prof. Dr. Filiz Onat
Pediatrik Beyin Hastalıklarının Genetiği ve Modellenmesi
Doç. Dr. Kaya Bilgüvar
Konferans 12
Başkan: Doç. Dr. Belma Bekçi
Bazal Ön Beyin Nöromodülatör Sistemlerinin Amigdaloid Hedefleri
Doç. Dr. Güneş Ünal
 
14:30-14:45 Kahve Arası
14:45-16:45 Sözel Sunumlar 10
Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
Başkanlar:
Doç. Dr. Güneş Ünal,
Dr. Öğr. Üyesi Gökçer Eskikurt
(O-67 – O-74)
Sözel Sunumlar 11
Nörogörüntüleme ve Nöromikroskopi, Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
Başkanlar:
Prof. Dr. Ata Akın,
Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayram
(O-75 – O-82)
Sözel Sunumlar 12
Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları, Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
Başkanlar:
Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan, Doç. Dr. Nihan Çarçak Yılmaz
(O-83 O-90)
16:45-17:00 Kapanış ve Ödül Töreni    
20. Ulusal Sinirbilim Kongresi, TÜBİTAK Tarafından (2223-B Yurtiçi Etkinlik Düzenleme Desteği ile) Desteklenmiştir.