BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Son Gönderim Tarihi : 09 Eylül 2022, Cuma

Bu sayfadan sadece sözel ve poster bildirilerin özetleri çevrimiçi olarak gönderilecektir.

Sempozyum, panel ve kurslarla ilgili ayrıntılar için sempozyum, panel ve kurs önerileri sayfamıza bakınız.

Genel Kurallar & Bildiri Gönderme Koşulları
  1. Sözel ve poster bildiri özetleri kongre web sayfasından çevrimiçi olarak gönderilecektir; sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla bildiri kabul edilmeyecektir. Elektronik bildiri sistemi ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
  2. Bildiri özeti gönderimi için son tarih 9 Eylül 2022’dir.
  3. Bir yazar en çok iki bildiri sunmak üzere başvuru yapabilir, daha fazla sayıda bildiride ise sunum yapmadan eş yazar olarak yer alabilir.
  4. Poster veya sözel sunumlar için çevrimiçi sistemde tercih belirtilmesi gerekmektedir.
  5. Bildiriler Bilim Kurulunun belirleyeceği hakemler tarafından inceleme sonucu kabul edilir. Bildirilerin, sözel veya poster sunumu olmasına Bilim Kurulu karar verir.
  6. Çalışmanın ödül verilecek çalışmalar kapsamında değerlendirilmesi için, başvuru aşamasında “ödüle başvurmak istenildiğinin” belirtilmesi gerekmektedir.
  7. Türkçe ve İngilizce özetlerin yer alacağı Kongre Özet Kitabı katılımcılara sunulacak, pdf olarak kongre ve dernek web sayfamızda yayımlanacaktır. İngilizce özetlerin ayrıca hakemli bir dergide yayınlanması planlanmaktadır.
Bildiri Özeti Hazırlanması Ve Yazım Kuralları

Dil
Özetler Türkçe ve İngilizce olarak ve yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır.

Özetin Hazırlanması
Başlık
Başlığın sadece ilk harfi büyük yazılmalı, boşluklar dahil, yazarlar ve kurum isimleri hariç toplam 100 karakteri geçmemelidir. Başlıkta standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşiklerin kısaltılmış adları kullanılamaz.

Özet Metni
Özet metni, destek metni dahil, anahtar sözcükler hariç toplam 300 kelimeyi geçmemelidir. Standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşikler için kısaltma kullanılacaksa bileşiğin tam adı yazıldıktan sonra kısaltılmış adı parantez içinde belirtilmelidir. Özet aşağıda belirtilen bölümleri içermelidir, tablo ve şekil içermemelidir.

Amaç (Objectives): Çalışmanın neden yapıldığı açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

Gereç ve Yöntem (Methods): Kullanılan yöntem ve/veya modeller amacı gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. Çalışmaya alınan denek türü ve sayısı mutlaka belirtilmelidir.

Bulgular (Results): Önemli bulgular istatistik sonuçlarıyla birlikte belirtilmelidir.

Sonuç (Conclusion): Çalışmanın bulgularına göre varılan sonuçlar belirtilmelidir.

Destek: Varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar destek kodu ile sonuç bölümünün sonunda belirtilebilir. Destek metni 300 kelimelik özet metni sınırına dahildir.

Anahtar sözcükler (Keywords): En az 3, en çok 5 adet anahtar sözcük belirlenmelidir.

Özetin Konusu: Özetin USK ana konularının listelendiği “Konular” sayfasındaki ana başlıklardan hangisine ait olduğu belirtilmelidir. Bu hem hakemlere yönlendirme hem de bildirinin hangi oturumda yer alacağına karar verilmesi açısından önemlidir.

Önemli Not: İngilizce özetlerin hakemli bir dergide yayımlanması planlanmaktadır. Özetlere herhangi bir redaksiyon hizmeti verilmeyeceği için yazım hatalarına azami özen gösterilmelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri gönderimiyle ilgili teknik destek sorularınızı info@arkadyas.com e-posta adresine gönderebilir, bildiri gönderimiyle ilgili akademik sorularınızı uskdestek@bad.org.tr adresine gönderebilirsiniz.