BİLİMSEL KONU BAŞLIKLARI
  • Gelişimsel nörobiyoloji
  • Moleküler ve hücresel sinirbilim
  • Nöronal uyarılabilirlik ve sinaps fonksiyonu
  • Duyusal ve motor sistemler
  • Davranış ve bilişsel sinirbilim
  • Uyku, otonom ve nöroendokrin sistemler
  • Nöral ağlar ve hesaplamalı sinirbilim
  • Nörogörüntüleme ve nöromikroskopi
  • Sinir sistemi hastalıkları ve tedavi yaklaşımları
  • Diğer (Sinirbilim eğitimi, nöroetik, nörofelsefe, nöroekonomi vb.)